U bent van plan om een nieuwe zaak op te starten of misschien hebt u een bestaande keuken die u wilt vernieuwen?

Wij gaan als volgt te werk:

 

Voor volledige inrichtingen gaan we meestal van start bij ons in de toonzaal. Dit vooral omdat u dan al kan kennis maken met de materialen die wij gebruiken en natuurlijk ook met ons. Wij zijn voorstander van een persoonlijk contact omdat dit nadien het beste resultaat oplevert. 

Indien u reeds over plannen beschikt, al dan niet van een architect of van eigen hand, dan brengt u deze best mee naar de eerste afspraak. De belangrijkste zaken om een eerste offerte te kunnen opmaken zijn de afmetingen van de in te richten plaats, een budgetberekening en ook de nutsvoorzieningen indien deze reeds aanwezig zijn.

 

Na dit eerste gesprek gaan wij zo snel mogelijk aan het werk om een zo gepast mogelijke offerte op te stellen. Deze maken wij steeds op met een genummerde bloktekening op schaal, daaronder worden dan alle toestellen en materialen per nummer opgesomd met de nodige informatie en een foto of afbeelding erbij zodat je goed weet over wat het gaat en op welke plaats het zal komen te staan.

 

Wanneer deze offerte klaar is, nodigen wij u opnieuw uit in onze toonzaal voor een tweede gesprek om de offerte samen te bespreken. Hier hebt u dan de kans om uw bevindingen te uiten en eventuele aanpassingen te bespreken. Wij passen uw offerte zoveel keer aan als u dat nodig acht voor we tot een eventueel akkoord kunnen komen.

 

Projectuitwerkingen van totaal inrichtingen worden niet meegegeven met de klant, enkel besproken in onze toonzaal. Pas na een ondertekend akkoord worden alle papieren overhandigd.

 

Indien het een nieuw of renovatie-project betreft is er na een ondertekend akkoord de mogelijkheid om een nutsvoorzieningsplan op maat van de bestelde artikelen te verkrijgen. Dit wordt door onze techniekers opgesteld, zij weten exact waar de aansluitingen aan elk toestel moeten komen.

 

Extra opmerking: 

Kom zeker tijdig voor uw eerste bespreking en wacht zeker niet met het organiseren van de keukeninrichting tot laatst. Dit vooral omdat van in het begin de nutsvoorzieningen kunnen aangepast worden aan de apparaten (andersom is veel moeilijker)